B... L... (Nakliyeci)
Negotino, Macedonia (FYROM)
ID Cargopedia: (gizli) (10 Mart 2016 den üyedir)
E... S... (Nakliyeci)
Skopje, Macedonia (FYROM)
ID Cargopedia: (gizli) (15 Ekim 2015 den üyedir)